Opvoedings & Gedragstherapie

Een hond opvoeden is niet eenvoudig. Het vraagt tijd en geduld, bovenop de genomen verantwoordelijkheden.

We hebben allemaal wel een beeld hoe onze ideale hond er zou moeten uitzien, een beeld gevormd door onze eigen ideeën & ervaringen, meningen & visies van anderen en misschien nog andere factoren. We zien onszelf met onze hond als een team, op elkaar inspelend, mekaar begrijpend tot op het diepste niveau.

 

Alleen doet een hond soms iets wat we niet willen. Dit "ongewenst gedrag" botst dan met ons ideale beeld en als mens hebben we dan misschien de neiging om te willen ingrijpen. We willen hem nu eenmaal duidelijk maken, vanuit onze beste intentie, dat hij een grens heeft overschreden.

Soms lijkt het echter alsof hoe meer we ons best doen, hoe erger het ongewenste gedrag wordt, of dat de situatie eigenlijk niet verbeterd.

 

Juist doordat er zoveel informatie aanwezig is of aangereikt wordt kan het zijn dat we door de bomen het bos niet meer zien. Een algemene oplossing "als hij dit doet, dan moet jij dat doen" is dikwijls te algemeen om toe te passen op onze hond; een levend wezen met een individueel karakter, individuele ervaringen en individuele noden.

 

Hier kan ik je bij helpen.

Tijdens de consult zijn wij een team waar ik even de rol van teamleader opneem. Even dan, want mijn insteek is dat ik jou de weg toon, de bomen door het bos laat zien en dan die fakkel van teamleader in alle vertrouwen doorgeef zodat jij en jouw hond terug samen op pad kan gaan.

Wat houdt een consult in?

Ik kom bij jou ter plaatse zodat ik jouw hond kan observeren in zijn dagelijkse leefwereld.

Tijdens de consult gaan we samen op zoek naar de kern van jouw vraag of vragen: ik stel gerichte vragen en luister naar jouw antwoorden.

Het gedrag van de hond en deze antwoorden leiden tot een inzicht omtrent jouw vragen. Dit inzicht licht ik toe zodat het ook voor jou duidelijk is.

Hierna stellen we een stappenplan op waarmee jij aan de slag kan gaan.